კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ სხალთა ჰესი 15.10.2020