კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „აად“-ს ჭაპალა ჰესი 28.11.2019
2 შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2” გარდაბნის თბოსადგური 2 05.12.2019