გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-23/01/2020
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

იანვარი, 2020

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-23

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 22 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 23 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 23 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 23 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 23 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • 2020 წლის 21 იანვარს შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილი გარდაბნის აირტურბინული ელექტროსადგურის სიმძლავრე ჩამოვიდა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ გარანტირებულ სიმძლავრეზე (60 მგვტ) ქვევით, მეორე ბლოკის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაში უწესივრობის გამო. უწესივრობის აღმოფხვრის შემდეგ, იმავე დღეს სადგური ამუშავდა სრული სიმძლავრით. ამრიგად, შპს „ჯიფაუერის“ კუთვნილ გარდაბნის აირტურბინულ ელექტროსადგურს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა არ გააჩნია 21 იანვარს, 1 (ერთი) დღე.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)