გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

თებერვალი, 2020 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 25 დღე 1 197 450
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 27 დღე 679 293
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 29 დღე 795 876
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 28 დღე 2 165 240
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 29 დღე 11 722 206