მლნ კვტ.სთ
01-09/07/2020
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-09/07/2020

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 0 0.104 17.443 12.808 1.894 31.409
2 0 0.252 18.384 12.278 1.915 31.822
3 0 0.291 18.511 11.901 1.861 32.257
4 0 0.234 18.601 12.023 1.876 32.490
5 0 0.160 18.568 11.608 1.773 31.883
6 0 0.243 19.872 12.031 1.673 33.524
7 0 0.272 20.648 11.808 1.587 33.952
8 0 0.239 22.226 10.793 1.604 33.308
9 0.115 0.452 20.115 11.099 1.574 31.958