საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ივლისი, 2020 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2020 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად