საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-19/09/2019
ფასი
მოცულობა
 

სექტემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 12.5 14.679
2 10.3 14.123
3 11.3 14.010
4 11.2 14.085
5 10.2 14.351
6 9.4 14.179
7 12.7 14.239
8 13.7 14.264
9 10.5 14.290
10 12.4 14.137
11 12.0 14.112
12 10.2 14.224
13 10.1 14.237
14 11.1 13.866
15 10.9 13.726
16 10.4 14.229
17 12.3 14.442
18 12.9 14.448
19 12.2 14.494