საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-18/11/2019
ფასი
მოცულობა
 

ნოემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 9.3 14.017
2 12.3 14.233
3 12.2 13.915
4 12.2 14.096
5 10.1 13.930
6 9.4 14.179
7 8.7 14.058
8 9.4 14.099
9 11.5 14.305
10 12.2 14.231
11 10.1 14.201
12 8.3 14.083
13 8.3 14.199
14 8.9 14.239
15 8.9 14.187
16 11.3 14.363
17 11.9 14.117
18 10.2 15.107