საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2019 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 277.6 13.5344729 24%
თებერვალი 222.6 13.6642708 21%
მარტი 287.0 13.4569052 25%
აპრილი 236.9 13.0127023 23%
მაისი 127.2 7.3632110 11%
ივნისი 148.7 7.2359449 12%
ივლისი 192.3 13.6042795 17%
აგვისტო 213.2 14.2850281 19%
სექტემბერი 287.0 14.8374913 29%
ოქტომბერი 303.3 14.6878804 31%
ნოემბერი 288.9 15.4506703 27%
დეკემბერი 299.4 14.7297273 25%