გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

ივლისი, 2019 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 1 431 600
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 29 დღე 580 174
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 676 141
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 4 დღე 308 484
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 0 დღე 0