მლნ კვტ.სთ
01-05/12/2019
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-05/12/2019

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 14.587 0.061 7.207 6.246 1.434 37.892
2 14.585 0.458 5.946 9.541 1.593 39.041
3 11.492 0.088 10.783 8.274 1.504 39.202
4 14.700 0.427 11.564 6.667 1.447 40.728
5 14.829 0.087 12.105 6.250 1.367 40.404