საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ოქტომბერი, 2019 წელი

მიწოდება
მოხმარება

2019 წლის საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი  

ფაქტიური ბალანსი

ვრცლად