საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-21/08/2019
ფასი
მოცულობა
 

აგვისტო
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 7.6 11.477
2 9.3 8.782
3 9.6 8.937
4 9.9 8.561
5 7.5 10.883
6 5.9 12.144
7 6.6 11.187
8 6.6 11.582
9 6.5 11.940
10 7.9 10.853
11 7.1 12.532
12 6.9 13.381
13 7.2 12.786
14 6.5 14.668
15 7.2 13.569
16 7.2 13.377
17 6.8 11.426
18 5.8 13.440
19 5.7 13.453
20 6.0 15.386
21 6.7 14.340