საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-05/12/2019
ფასი
მოცულობა
 

დეკემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 11.8 15.653
2 12.2 15.019
3 10.7 15.801
4 9.4 15.952
5 8.8 15.647