საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი

01-30/12/2019
ფასი
მოცულობა
 

დეკემბერი
2019 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

1 11.3 15.514
2 11.6 14.881
3 10.2 15.566
4 9.0 15.783
5 8.4 15.547
6 8.7 15.564
7 8.8 15.611
8 9.5 15.536
9 9.5 15.568
10 8.6 15.379
11 9.1 15.139
12 7.7 15.159
13 9.6 15.110
14 9.0 14.999
15 9.9 14.962
16 10.0 15.104
17 9.3 15.052
18 9.6 15.216
19 9.6 15.394
20 9.4 15.384
21 9.0 15.114
22 9.6 15.094
23 9.0 15.135
24 9.3 15.005
25 9.0 14.969
26 8.8 14.959
27 9.1 14.920
28 11.4 14.858
29 12.6 14.824
30 11.7 14.785