17/12/2019

ინტერნეტმომსახურების შესყიდვისათვის, 2019 წლის 13 დეკემბერს ესკოს მიერ გამოცხადდა NAT190024534 ელექტრონული ტენდერი, სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2019 წლის 23 დეკემბერს.

17/12/2019

სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვისათვის, 2019 წლის 13 დეკემბერს ესკოს მიერ გამოცხადდა NAT190024582 ელექტრონული ტენდერისატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2019 წლის 24 დეკემბერს.

13/12/2019

2019 წლის ნოემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 288 854 817.6 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 27% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 44 630 005.5 ლარი შეადგინა.

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ნოემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 15.4506703 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 10.614 თეთრი.

12/12/2019

2019 წლის 06 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აკვაჰიდრო“ (ხელრა ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

12/12/2019

2019 წლის 06 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აკვაჰიდრო“ (იფარი ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

11/12/2019

2019 წლის 10 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენ ფი ჯგუფი“, როგორც იმპორტიორი.

09/12/2019

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის (ესკო) გენერალურმა დირექტორმა  ზაზა დვალიშვილმა წლის შემაჯამებელი პრეზენტაცია წარადგინა.

06/12/2019

2019 წლის 05 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“ (გარდაბნის თბოსადგური 2-ის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

06/12/2019

2019 წლის 04 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ს, როგორც პირდაპირ მომხმარებელს, შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

04/12/2019

ერთი ცალი ლეპტოპისა და ერთი ცალი პრინტერის  შესყიდვის მიზნით, 2019 წლის 03 დეკემბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  NAT190023205  ელექტრონული ტენდერი, რომლის ჯამური სავარაუდო ღირებულებაა 3 288.0 ლარი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2019 წლის 11 დეკემბერს,  14:30 საათზე.