04/06/2020

2020 წლის 03 ივნისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ეი ელ ენ ქომოდით“, როგორც ექსპორტიორი.

04/06/2020

2020 წლის 03 ივნისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ეი ელ ენ ქომოდითი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

12/05/2020

2020 წლის აპრილის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 211 116 722.9 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 22% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 33 789 508.5 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

აპრილში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 16.0888149 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 12.304 თეთრი.

23/04/2020

მ/წლის 16 აპრილს ესკომ „ენერგეტიკული გაერთიანების“ სამდივნოს მოწვევით, მონაწილეობა მიიღო  EU4Energy პროექტის მხარდაჭერით ორგანიზებულ ონლაინ სემინარში - „ელექტროენერგეტიკული ბაზარი და ვაჭრობა“. სემინარის მთავარი მიზანი იყო გამოცდილების გაზიარება წევრ ქვეყნებს შორის „ენერგეტიკულ გაერთიანების“ ფარგლებში, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების კუთხით მიმდინარე პროცესების შესახებ.

22/04/2020

კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით და საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი, ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში მუშაობს. ესკოს მენეჯმენტის მიერ განსაზღვრულია თანამშრომელთა ის ნაწილი, რომლებიც სამსახურეობრივ მოვალეობას დისტანციურად ასრულებენ და განსაკუთრებულად არ საჭიროებენ სამუშაო ადგილზე ყოფნას. 

19/04/2020

ქრისტე აღსდგა! ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს.პანდემიის მალე დასრულების, ეკონომკის წარმატებული აღორძინების და ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ, ენერგიული ქმედითობის აღდგენის საწინდარი ყოფილიყოს აღდგომა უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი.

10/04/2020

2020 წლის მარტის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 328 748 177.4 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 31% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 60 706 881 ლარი შეადგინა.

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

მარტში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 18.4660737 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 12.304 თეთრი.

31/03/2020

2020 წლის 27 მარტიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“ (გარდაბნის თბოსადგური 2-ის ნაწილში), როგორც წარმოების ლიცენზიატი.

31/03/2020

2020 წლის 26 მარტიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ს, როგორც პირდაპირ მომხმარებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

13/03/2020

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით და საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი, 2020 წლის 16 მარტიდან ეპიდემიური საფრთხის შემცირებამდე,  ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში იმუშავებს.