იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის შედეგები

გაცნობებთ, რომ სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ გაეცნო 2020 წლის 5 ოქტომბერს გამოცხადებულ, თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში 2020 წლის ნოემბრის თვის საანგარიშო პერიოდისათვის 120.35 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კომპანიების მიერ წარმოდგენილ  წინადადებებს.

საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა კომპანიამ  შპს „აჭარენერჯი -2007“.