ესკოს ღვაწლმოსილ თანამშრომელს, ქ-ნ ნათელა კალანდაძეს 80 წელი შეუსრულდა.
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ღვაწლმოსილ თანამშრომელს, ქ-ნ ნათელა კალანდაძეს 80 წელი შეუსრულდა.
ესკო, საქართველოს ენერგოსექტორში მრავალწლიანი მუშაობით შეტანილი მნიშვნელოვანი პროფესიული წვლილისთვის, სანიმუშო კოლეგიალობისთვის მადლიერებითა და დიდი სიყვარულით ულოცავს ქ-ნ ნათელას იუბილეს და დღეგრძელობას, ჯანმრთელობას, მხნეობას, კეთილდღეობას უსურვებს.