ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

ერთი ცალი ლეპტოპისა და სხვადასხვა სახის კომპიუტერული აქსესუარების შესყიდვის მიზნით, 2019 წლის 25 ოქტომბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  SPA190005073  ელექტრონული ტენდერი, რომლის ჯამური სავარაუდო ღირებულებაა 4 800.0 ლარი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2019 წლის 04 ნოემბერს,  13:30 საათზე.